OCMW Arendonk: Wij helpen iedereen.

Het OCMW heet voluit ‘openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn’. We zorgen voor het welzijn van iedere burger. In elke gemeente of stad vind je een OCMW.

OCMW Arendonk is er voor alle mensen ongeacht nationaliteit, rang of stand, leeftijd of geslacht, arm of rijk, ... Wij helpen iedereen

OCMW

Sociaal Huis

Vanaf 1 maart 2017 zal de bereikbaarheid van het Sociaal Huis veranderen.
Om de dienstverlening te verbeteren zullen de maatschappelijk assistenten enkel nog op afspraak werken.
Voor meer informatie of indien je een afspraak wenst te maken, kan je terecht op 014/40 10 50 of aan het onthaal van het Sociaal Huis – Vrijheid 100 – 2370 Arendonk.
Openingsuren Sociaal Huis : maandag t.e.m. vrijdag van 9u tot 11u30 en donderdagavond van 18u tot 19u30

 

Belastingen

De diensten van de FOD Financiën helpen je ook dit jaar weer met het invullen van je belastingbrief. Je kan daarvoor terecht in het Sociaal Huis, Vrijheid 100 op volgende momenten:

  • donderdag 11 mei 2017 van 9 uur tot 12 uur en van 13u30 tot 15 uur
  • vrijdag 12 mei 2017 van 9 uur tot 12 uur en van 13u30 tot 15 uur

Lees meer

FIST

Het kan echt iedereen overkomen, maar samen maken we een vuist tegen drugs!
FIST is een zelfhulpgroep die zich richt tot ouders van druggebruikers. Het gebruik van drugs kan een grote invloed hebben op het leven van zowel de gebruiker als van de ouders. Vaak zit je als ouder met vragen, twijfels en bezorgdheden. Pasklare antwoorden zijn er niet.
Ouders verwijten zichzelf een tekort in de opvoeding en schamen zich vaak en trachten het probleem verborgen te houden voor de buiten wereld... Maar hierdoor help je je kind niet...en jezelf evenmin! Hoe moet je reageren op al de gevolgen van drugsgebruik? Emotioneel, gerechtelijk en financieel kan men in de problemen geraken.
Vervolgens kom je als ouder in een isolement terecht.
FIST tracht dit isolement te doorbreken door ouders op te vangen en door steun en informatie te verlenen. Door het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten leren we de juiste houding te vinden tegenover de gebruiker. We leren hoe we ons als ouders beter kunnen wapenen tegen het manipulerende gedrag van de drugsgebruiker.
Wil je deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten, neem dan contact op met Martine Wijnen op 0495/46 53 33.
Hieronder kan je de folder downloaden voor meer informatie.

Cafetaria

Vanaf maandag 18 januari kan 'Den Instap' terecht in de spiksplinternieuwe cafetaria van het woonzorgcentrum St. Isabella, Vrijheid 100 te Arendonk. 'Den Instap' is een wekelijks ontmoetingsmoment voor senioren die in Arendonk wonen.
Elke maandag tussen 13u30 en 16u30 kan je er leeftijdsgenoten ontmoeten, er met elkaar babbelen en buurten in een rustige en mooie omgeving. Het onthaal wordt verzorgd door vrijwilligers. Voor de prijs van € 2 krijg je de ganse namiddag koffie of thee met een stukje cake erbij.
Voor wie moeilijk op eigen kracht daar geraakt, komt de bus van het Rode Kruis je voor € 1 halen en brengt je ook weer thuis. Wie vervoer wenst, dient dit aan te vragen voor maandag 12u00 bij het onthaal van het OCMW op het telefoonnummer 014/40.10.10

Vrijwilligers gezocht

De vrijwilligers versterken onze organisatie. Zij zetten mee hun schouders onder de projecten en dragen zo bij tot een bloeiende werking. Daarom zijn we ook altijd op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste vrijwilligers voor het Woonzorgcentrum, de Minder Mobielen Centrale en de vzw Ciris.
Geïnteresseerd?

Lees meer

RolMobiel verzorgt aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking

RolMobiel beantwoordt aan de noden van toegankelijk en betaalbaar vervoer voor personen met een ernstige mobiliteitsbeperking die door het openbaar vervoer en andere vervoersdiensten in arrondissement Turnhout niet vervoerd kunnen worden. RolMobiel kwam tot stand met de medewerking van de lokale besturen, het provinciebestuur van Antwerpen, de Vlaamse overheid en Welzijnszorg Kempen en is sinds 6 februari 2014 actief.

Ritten naar het buitenland zijn mogelijk met een maximum van 150 km!

Lees meer

OCMW Arendonk Onthaal WZC
Vrijheid 100, 2370 Arendonk
Tel: +32 (0)14 40 10 10
info@ocmwarendonk.be

Elke werkdag open van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (behalve op vrijdagnamiddag)

OCMW Arendonk Onthaal Sociaal Huis
Vrijheid 100, 2370 Arendonk
Tel: +32 (0)14 40 10 50
info@ocmwarendonk.be

Elke werkdag open van 9u00 tot 11u30 en elke donderdagavond van 18u00 tot 19u30