Adjunct-algemeen directeur

Algemene dienst Adjunct-algemeen directeur

De adjunct-algemeen directeur is belast met de werking van de diensten van het Sociaal Huis inzake voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Hij is tevens bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer, hij rapporteert aan de voorzitter en het bijzonder comité voor de sociale dienst, hij bereidt de zaken voor die aan de bestuursorganen worden voorgelegd en hij adviseert op beleidsmatig, bestuurkundig en juridisch vlak.

Contactgegevens:

Guido Verschaeren
Adjunct-algemeen directeur
Vrijheid 100
2370 Arendonk
Telefoon: 014/40 10 11
guido.verschaeren@ocmwarendonk.be

 

Naar top Naar top