Agenda Raad 2018

Bestuur De raad Agenda Raad 2018

Maandag 5 februari 2018 om 20u00
Maandag 26 februari 2018 om 20u00
Maandag 26 maart 2018 om 20u00
Maandag 16 april 2018 om 20u00
Maandag 28 mei 2018 om 20u00
Maandag 25 juni 2018 om 19u00
Maandag 27 augustus 2018 om 20u00
Maandag 24 september 2018 om 20u00
Maandag 22 oktober 2018 om 20u00
Maandag 26 november 2018 om 20u00
Maandag 17 december 2018 om 19u00

Naar top Naar top