Het vast bureau

Bestuur Het vast bureau

Het vast bureau van het OCMW is het best te vergelijken met een dagelijks bestuur in een vereniging of met het college van burgemeester en schepenen in een gemeente: het regelt de dagelijkse bevoegdheden en neemt binnen de grenzen door de wet, decreet en de raad gesteld uitvoerende beslissingen.

Het vast bureau vergadert ten minste twee maal per maand. In tegenstelling tot de raad zijn de zittingen ervan niet openbaar. Naast de voorzitter maken twee raadsleden, nl. Dirk VANHOUDT en Simonne VAN CAMFORT, deel uit van het vast bureau. Ook de secretaris woont de vergadering bij.

Voor contactgegevens zie Raad: http://www.ocmwarendonk.be/bestuur/de-raad/raadsleden/

V.l.n.r.: Guido VERSCHAEREN (secretaris), Simonne VAN CAMFORT, Kenny VISKENS (voorzitter) en Dirk VANHOUDT

Naar top Naar top