Algemene info

Ciris vzw Algemene info

Ciris vzw – Cirkels in Samenwerking

 

Organisatie voor gezinnen in een verontrustende leefsituatie

Ciris vzw is een organisatie binnen de integrale jeugdhulp en erkend door het agentschap Jongerenwelzijn. Het heeft een erkenning voor 23 modules verblijf en 2 modules contextbegeleiding.

Dit wil zeggen dat Ciris vzw zich richt naar kinderen en jongeren die zich in een verontrustende leefsituatie bevinden en voorlopig niet thuis kunnen wonen. Ciris vzw kan tijdelijke opvang bieden aan deze kinderen en jongeren. Tegelijkertijd zal Ciris vzw ook begeleiding bieden aan het gezin; dit noemt men contextbegeleiding.

Niet iedereen kan zomaar komen aankloppen. Ciris vzw biedt niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Om te kunnen opstarten moet er een standaard-procedure worden gevolgd en een wachtlijst worden doorlopen. Samen met een hulpverlener kan een aanmeldingsdocument (online) worden ingevuld en worden bezorgd aan de integrale toegangspoort. De medewerkers van de toegangspoort zullen bekijken of het begeleidingstehuis de gepaste hulp is voor de aangemelde situatie. Ook de jeugdrechter kan deze beslissing nemen.

In Ciris vzw kunnen 23 jongeren verblijven, verdeeld over twee leefgroepen. In elke leefgroep verblijven jongens en meisjes van verschillende leeftijden (van 0 tot 20 jaar). Gekoppeld aan dit verblijf wordt ook telkens een contextbegeleiding opgestart, dwz dat ook het gezin zal worden begeleid.

Ciris vzw biedt ook de mogelijkheid om 2 contextbegeleidingen aan te bieden die niet gekoppeld zijn aan verblijf. Deze context- begeleiding wordt ingeschakeld bij kinderen en jongeren die terug in het thuismilieu gaan wonen of voor jongeren die begeleid zelfstandig gaan wonen (contextbegeleiding autonoom wonen voor jongeren van 17 tot 21 jaar).

Samen trachten wij te zoeken naar een oplossing voor ieders probleem. Het is onze overtuiging dat elk probleem anders en verschillend is, vandaar dat wij kiezen voor een heel individuele samenwerking met de jongere, zijn familie en alle andere belangrijke personen in zijn leven. Vertrouwen opbouwen en samen op pad durven gaan, zijn hierbij heel belangrijk.

Ciris vzw bestaat uit drie huizen, gelegen in dezelfde straat op wandelafstand van het centrum van Arendonk. Met lijn 480, lijn 390 en met de belbus zijn wij heel eenvoudig bereikbaar vanuit regio Turnhout en regio Mol.Residentiële voorziening Bijzondere Jeugdzorg

 

 

 

 

Naar top Naar top