Nieuws

Nieuws

Den Instap

Zin in vrijwilligerswerk met leuke contacten?

Den Instap is een wekelijks ontmoetingsmoment voor senioren die in Arendonk wonen.
Voor de prijs van 2 euro krijgen zij hier koffie of thee met een stukje cake erbij.

Voor Den Instap zoeken wij nog een aantal vrijwilligers die in een beurtrolsysteem op maandagnamiddag de cafetaria van het woonzorgcentrum Sint-Isabella willen bemannen. Je bent altijd minstens met twee en naast de verdeling van drank en cake ben je ook verantwoordelijk voor het ontvangen van de bijdrage en de opruim achteraf.

Wil jij je engageren en ben je op maandag tussen 13.30u en 17.00u vrij, laat dan iets weten aan Karine Soenen op het nummer 014/40 10 50 of via karine.soenen@ocmwarendonk.be

Fusie Arendonkse woonzorgcentra krijgt groen licht van de minister!

Voor meer informatie: zie www.woonzorggroeparendonk.be

Belastingen

FIST

Het kan echt iedereen overkomen, maar samen maken we een vuist tegen drugs!
FIST is een zelfhulpgroep die zich richt tot ouders van druggebruikers. Het gebruik van drugs kan een grote invloed hebben op het leven van zowel de gebruiker als van de ouders. Vaak zit je als ouder met vragen, twijfels en bezorgdheden. Pasklare antwoorden zijn er niet.
Ouders verwijten zichzelf een tekort in de opvoeding en schamen zich vaak en trachten het probleem verborgen te houden voor de buiten wereld... Maar hierdoor help je je kind niet...en jezelf evenmin! Hoe moet je reageren op al de gevolgen van drugsgebruik? Emotioneel, gerechtelijk en financieel kan men in de problemen geraken.
Vervolgens kom je als ouder in een isolement terecht.
FIST tracht dit isolement te doorbreken door ouders op te vangen en door steun en informatie te verlenen. Door het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten leren we de juiste houding te vinden tegenover de gebruiker. We leren hoe we ons als ouders beter kunnen wapenen tegen het manipulerende gedrag van de drugsgebruiker.
Wil je deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten, neem dan contact op met Martine Wijnen op 0495/46 53 33.
Hieronder kan je de folder downloaden voor meer informatie.

Lees meer

Cafetaria

Vanaf maandag 18 januari kan 'Den Instap' terecht in de spiksplinternieuwe cafetaria van het woonzorgcentrum St. Isabella, Vrijheid 100 te Arendonk. 'Den Instap' is een wekelijks ontmoetingsmoment voor senioren die in Arendonk wonen.
Elke maandag tussen 13u30 en 16u30 kan je er leeftijdsgenoten ontmoeten, er met elkaar babbelen en buurten in een rustige en mooie omgeving. Het onthaal wordt verzorgd door vrijwilligers. Voor de prijs van € 2 krijg je de ganse namiddag koffie of thee met een stukje cake erbij.
Voor wie moeilijk op eigen kracht daar geraakt, komt de bus van het Rode Kruis je voor € 1 halen en brengt je ook weer thuis. Wie vervoer wenst, dient dit aan te vragen voor maandag 12u00 bij het onthaal van het OCMW op het telefoonnummer 014/40.10.10

RolMobiel verzorgt aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking

RolMobiel beantwoordt aan de noden van toegankelijk en betaalbaar vervoer voor personen met een ernstige mobiliteitsbeperking die door het openbaar vervoer en andere vervoersdiensten in arrondissement Turnhout niet vervoerd kunnen worden. RolMobiel kwam tot stand met de medewerking van de lokale besturen, het provinciebestuur van Antwerpen, de Vlaamse overheid en Welzijnszorg Kempen en is sinds 6 februari 2014 actief.

Ritten naar het buitenland zijn mogelijk met een maximum van 150 km!

Lees meer

Naar top Naar top