Algemene info

Sociaal huis Algemene info

Het Sociaal Huis heeft tot doel éénieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Om dit te realiseren biedt het team van de sociale dienst een divers hulpverleningsaanbod: van algemene maatschappelijke begeleiding, over beheer van schuldenproblemen, trajectbegeleiding, seniorenzorg, hulpverlening bij woonproblemen, financiële hulp, administratieve hulp, ....

Het Sociaal Huis is open

  • elke werkdag van 9u00 tot 11u30
  • op donderdagvond van 18u00 u tot 19u30

                                                                     Het team van de sociale dienst

 

 

Naar top Naar top