Huis van het Kind

Sociaal huis Huis van het Kind

Met het decreet van 29.11.2013 tekent de Vlaamse regering de krijtlijnen voor de oprichting van de Huizen van het Kind, lokale samenwerkingsverbanden waarbinnen verschillende organisaties samen zorgen voor een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod voor (aanstaande) ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, kinderen en jongeren .
Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning ( LOK ) adviseert het gemeente- en OCMW-bestuur begin 2014 dat de uitbouw van het Lokaal Loket Kinderopvang en het Huis van het Kind best binnen de werking van het Sociaal Huis geschiedt dit gezien de neutraliteit van het Sociale Huis, de decretale bevoegdheid tot het toekennen van het sociaal tarief betreffende kinderopvang en de aparte focus op maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
Het Vast Bureau heeft op 17.04.2015 beslist tot de oprichting van het Huis van het Kind Arendonk en gaf de sociale dienst opdracht om de aanvraag en een subsidiedossier in te dienen bij Kind & Gezin.
26 partners engageerden zich binnen het Huis van het Kind Arendonk. Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning wordt hervormd naar een Gezinsraad waarbinnen het Huis van het Kind Arendonk haar plaats heeft.
Op 31.10.2015 erkent Kind & Gezin officieel het Huis van het Kind Arendonk, jammer genoeg wijst Kind en Gezin wel de subsidieaanvraag af. De werking van het Huis van het Kind moet bijgevolg gedragen worden met eigen middelen.

Het Huis van het Kind heeft momenteel 4 concrete doelstellingen:

  1. Opmaken van een kinder- en jongerengids
  2. Uitbouw van een peuterspeelpunt
  3. Subsidiereglement voor samenwerking van partners in het kader van opvoedingsondersteuning
  4. Website Huis van het Kind

Het Huis van het Kind Arendonk werkt intensief met andere partners rond het project "Allemaal Kinderen" (zie www.allemaalkinderen.be)
Contactpersoon voor het Huis van het Kind Arendonk is Jo Van Gulck (jo.van.gulck@ocmwarendonk.be), maatschappelijk assistent van de sociale dienst.

Voor het reglement en aanvraagformulier voor opvoedingsondersteuning kan je op de website van de gemeente terecht: http://www.arendonk.be/leven/jeugd/huis-van-het-kind-opvoedingsondersteuning/subsidies-opvoedingsondersteuning/

Downloads

Naar top Naar top