Hulp aan kandidaat vluchtelingen

Sociaal huis Hulp aan kandidaat vluchtelingen

In het verleden was er in de bestaande opvangcentra vaak niet genoeg plaats om alle nieuwe asielzoekers op te vangen. Daarom vroeg de federale overheid aan de OCMW’s om een overeenkomst aan te gaan om lokale opvanginitiatieven (LOI’s) te organiseren.

Een LOI is meestal een gemeubelde privéwoning met de nodige faciliteiten. Het OCMW zorgt voor materiële, sociale en medische begeleiding van LOI-bewoners.

Vanaf juni 2007 is de regelgeving veranderd. Voortaan worden asielzoekers bij aankomst in België de eerste vier maanden opgevangen in federale opvangcentra. Na deze 4 maanden worden ze doorverwezen naar de LOI’s van de OCMW’s.

Momenteel huurt het OCMW-bestuur in opdracht van de federale overheid 3 woningen, waarin het 15 personen (1 gezin, 1 koppel en 8 alleenstaanden) kan opvangen.

Deze mensen ontvangen de noodzakelijke materiële ondersteuning. Zij krijgen een beperkt budget voor eten, een bemeubelde huisvesting, goederen in natura zoals waspoeder, tandpasta, zeep, vuilzakken, kleding, enzovoort. Verder zorgt het OCMW ervoor dat de kinderen naar school kunnen gaan of dat de volwassenen taallessen kunnen volgen.

Voor deze vorm van opvang zorgt een halftijdse begeleidster. Zij staat in voor een intensieve begeleiding van de asielzoekers, zodat hun verblijf in Arendonk in de beste omstandigheden kan verlopen.

Alle onkosten van de lokale opvanginitiatieven, inclusief de personeels -en begeleidingskosten, betaalt de federale overheid volledig aan het OCMW terug.

Als de overheid tijdelijk geen asielzoekers aan Arendonk toewijst, kan het soms zijn dat de woning(en) een tijdje leeg staan. Het vooroordeel bestaat dat de leegstaande woningen de Arendonkenaar handenvol geld kost. Niets is minder waar: zolang het OCMW volgens de afspraak met de overheid geen andere bestemming aan de woning geeft, blijft de toegekende subsidie doorlopen.

Geregulariseerde en erkende vluchtelingen

Wie als vreemdeling in Arendonk arriveert, kan uiteraard zoals elke inwoner tegen welbepaalde voorwaarden gebruik maken van onze volledige dienstverlening.

Om aan de specifieke noden van een nieuwkomer te beantwoorden, heeft OCMW Arendonk zijn diensten ook afgestemd op de situatie van vreemdelingen. Zo is er juridische hulp beschikbaar bij regelgeving en procedures, bijvoorbeeld omtrent verblijf, statuut of asielaanvraag. Daarnaast volgt het OCMW eventuele medische kosten op. Illegalen die dringende medische hulp nodig hebben, kunnen daarvoor ook bij het OCMW terecht.
Verder heeft het OCMW voornamelijk een doorverwijsfunctie, bijvoorbeeld naar organisaties die taallessen op maat aanbieden. Ook onderwijs vormt een onderdeel van de opvang en begeleiding van asielzoekers. Volwassenen kunnen gebruik maken van het aanbod volwassenenonderwijs. Kinderen kunnen naar school gaan in de directe omgeving van hun woonst.

Naar top Naar top