Schuldbemiddeling

Sociaal huis Schuldbemiddeling

SchuldbemiddelingHet OCMW is een erkende schuldbemiddelingsdienst. Indien je problemen ondervindt met het beheren van je budget of je vindt geen oplossingen voor de vele schulden die je hebt, willen wij samen met jou naar oplossingen zoeken.

De maatschappelijk assistent ziet er op toe dat alle uitgaven betaald worden, maar bovenal moet hij/zij erover waken dat je menswaardig kan leven.

Budgetbegeleiding

Hierbij zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris maken van al je inkomsten en uitgaven, waaronder ook schulden kunnen vervat zitten.

Indien je inkomen onvoldoende is om bepaalde schulden of grotere facturen in één keer te betalen, onderhandelt de maatschappelijk assistent met de schuldeiser om haalbare maandelijkse afbetalingen te bekomen.

Bij budgetbegeleiding beheer je zelf je inkomsten en de maatschappelijk assitent begeleidt je daarbij.

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan men vergelijken met budgetbegeleiding, maar hier gaat het nog een stap verder, doordat het OCMW jouw inkomen beheert.

De maatschappelijk werk(st)er stelt een inventaris op van alle inkomsten en uitgaven, waaronder eventueel schulden vervat zitten.

Wij openen een budgetbeheerrekening. Alle inkomsten worden op deze rekening gestort. Aan de budgetbeheerrekening wordt een afnamerekening gekoppeld, waarop de maatschappelijk werk(st)er het leefgeld zal storten.

Als men in budgetbeheer is, onderhandelt de maatschappelijk assistent met de verschillende schuldeisers om tot een haalbaar afbetalingsplan te komen. De maandelijkse afbetalingen aan de schuldeisers kan over verschillende jaren lopen, afhankelijk van de schuldenlast.

Zo komt de maatschappelijk assitent tot een haalbaar afbetalingsplan, kunnen de vaste kosten vergoed en het leefgeld betaald worden.

Indien je te veel schulden hebt, werken we samen met onze juriste om een collectieve schuldenregeling te starten. Dit is een gerechtelijke procedure waarbij de arbeidrechter jou een advocaat zal toewijzen waarmee we dan samenwerken. Deze procedure zorgt voor bescherming tegen beslagen en hoge interesten en geeft zelfs uitzicht op een mogelijke kwijtschelding van de schulden.

Naar top Naar top