Seniorenzorg

Sociaal huis Seniorenzorg

Het sociaal huis wil graag het welzijn van de ouderen van Arendonk bevorderen. Hiervoor zijn twee medewerkers aangesteld: iemand die instaat voor het ouderenbeleid en een seniorenconsulent. Beide werken nauw samen met de seniorenadviesraad, ouderenverenigingen en andere organisaties in en rond Arendonk. Ze proberen de vinger aan de pols te houden wat betreft de leefwereld van onze senioren.

Het ouderenbeleid kent 4 pijlers:

Informatie

Elke 65-jarige krijgt de seniorengids in zijn/brievenbus. Deze gids geeft belangrijke informatie over belangrijke thema's zoals wonen, uitkeringen, dienstverleningen, mobiliteit,... De gids wordt regelmatig bijgewerkt zodat de inhoud up-to-date blijft.
Daarnaast worden er regelmatig korte infosessies gegevens over interessante en hedendaagse thema's zoals veiligheid in en om de woning, het belang van bewegen, erfrecht...

Vorming

Onder het motto 'nooit te oud om te leren' worden er regelmatig vormingen aangeboden die interessant zijn voor de senior (bijvoorbeeld computerlessen, kopen en verkopen op het internet,..). Dit is maar een greep vormingen uit het aanbod.

Ontmoeting en ontspanning

Iedere woensdagvoormiddag worden er tai-chi lessen gegeven door een ervaren begeleider. Dit zijn bewegingsoefeningen die het vallen helpen voorkomen en de gewrichten soepel houden.

Dienstverlening

In het sociaal huis kan de senior terecht voor:

  • Pensioenaanvragen
  • Aanvraag mantelzorgpremie, sociaal pedagogische premie en vakantietoelage
  • Tegemoetkoming 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood', voordien heette dit 'tegemoetkoming hulp aan bejaarden'
  • Allerlei vragen over tegemoetkomingen en recht
  • Hulp bij het invullen van formulieren of aanvragen van premies

Senioren behoefteonderzoek:

Bij de opstart van het ouderenbeleid vond er in Arendonk een senioren behoeftenonderzoek plaats, dat nu nog steeds de basis vormt voor het nemen van allerlei initiatieven in het belang van de senioren. Volgende initiatieven zijn lopende, maar er zijn er steeds nog in opbouw.

We willen een dynamisch aanbod creëren voor én met de senioren. Graag leggen we de link tussen de thuiswonende senior en personen binnen de woonzorgcentra. Er komen regelmatig nieuwe activiteiten of vormingen bij. Neem dus af en toe een kijkje op deze website. Voor meer inlichtingen, kan je altijd terecht bij Karine Soenen en Ezra Gooskens op 014/40 10 50 of karine.soenen@ocmwarendonk.be en ezra.gooskens@ocmwarendonk.be.

Naar top Naar top