Aanvraag pensioen

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Aanvraag pensioen

In België bestaan er drie verschillende pensioenstelsels:

  • Het stelsel van de werknemers: wanneer je als bediende of arbeider in de privésector werkt, val je onder dit stelsel. Wanneer je een contractueel ambtenaar bent (niet vastbenoemd) bij de overheid (federaal, regionaal of andere), werk je ook als werknemer;
  • Het stelsel van de zelfstandigen: dit stelsel is voor u van toepassing wanneer u werkt voor eigen rekening of helper bent van een zelfstandige;
  • Het stelsel van de overheid (vastbenoemde ambtenaar): wanneer u een vastbenoemd ambtenaar bent bij een overheidsinstelling, op federaal, regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau, valt u onder het pensioenstelsel van de overheid.

Waar aanvragen?

Je pensioen in het stelsel van de werknemers en/of zelfstandigen aanvragen, doe je bij het Sociaal Huis.

Voor een berekening van je pensioen kan je best contact opnemen met de Federale Pensioendienst (voor werknemers) of bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (voor zelfstandigen). Met al je vragen kan je - na afspraak - ook terecht bij de pensioendienst van je mutualiteit.

Wanneer aanvragen?

De pensioenleeftijd is zowel voor mannen als vrouwen vastgesteld op 65 jaar

Wanneer je op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar met pensioen gaat, moet je geen pensioenaanvraag indienen. De Rijksdienst voor Pensioenen doet zelf automatisch al het nodige om je pensioen te berekenen en tijdig te betalen. Als je vóór je 65ste met pensioen wil gaan, kan je je aanvraag ten vroegste 1 jaar en ten laatste 1 maand vóór de ingangsdatum die je in gedachten had, indienen. Je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden inzake leeftijd en loopbaan

Als je in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zit of bruggepensioneerde bent (het vroegere voltijds conventioneel brugpensioen), kan je pensioen slechts ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ingaan en moet je bijgevolg ook geen aanvraag indienen.

Meer info:

  • Sociaal Huis, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50
  • Federale Pensioendienst (FPD), Zuidertoren, 1060 Brussel, T. 1765 (gratis nummer) of www.onprvp.fgov.be
  • Bureau Turnhout (FPD), Renier Sniedersstraat 2, 2300 Turnhout, T. 014 44 87 70
  • Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ), Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, T. 02 546 42 11 of www.rsvz.be

Naar top Naar top