Gemeent. toelage vakantie andersvaliden/langdurig zieken

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Gemeent. toelage vakantie andersvaliden/langdurig zieken

De gemeente Arendonk verleent een toelage langdurig zieken en andersvalide inwoners die hebben deelgenomen aan een vakantieverblijf, in het binnen- of buitenland met een minimumduur van 5 dagen.

Wie?

Langdurig zieken: zij die minstens één jaar ziek zijn, hetgeen dient gestaafd door een medisch attest dat aanvaard is door een geneesheer-adviseur

Andersvaliden: zij die minstens 66% gehandicapt zijn en een attest van werkonbekwaamheid of handicap kunnen voorleggen dat afgeleverd is door:

    • ofwel FOD Sociale Zekerheid – dienst personen met een handicap
    • ofwel Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
    • ofwel Arbeidsrechtbank
    • ofwel erkende arbeidsgeneeskundige dienst

De toelage bedraagt 37,20 EUR per vakantieperiode en wordt slechts eenmaal per kalenderjaar toegekend.

Hoe aanvragen?

Via het Sociaal Huis tijdens de kantooruren. Opgelet: je dient het aanvraagformulier te laten invullen door de organisator van het vakantieverblijf.  Dus best vooraf het aanvraagformulier ophalen of downloaden.

Meer info: 

Sociaal Huis, Vrijheid 100, 2370 Arendonk,  T. 014 40 10 50

 

 

Naar top Naar top