Mantelzorgpremie voor kinderen met een beperking

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Mantelzorgpremie voor kinderen met een beperking

De gemeente Arendonk verleent een toelage aan de ouders die thuis de verzorging en de opvoeding van een kind met een beperking op zich nemen. De toelage wordt uitgekeerd aan personen of gezinnen die vrijwillig en onbezoldigd een kind met een beperking thuis opvoeden en verzorgen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze toelage zijn de volgende:
Het kind moet:

  • jonger zijn dan 21 jaar
  • minimum 1 jaar in Arendonk wonen (niet opgenomen zijn in een ziekenhuis of verzorgingsinstelling).
  • een attest kunnen voorleggen, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid
    • waaruit een beperking van min. 66% blijkt of
    • waaruit blijkt dat betrokkene minimum 4 punten behaalde in pijler 1 (ernst van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid) of
    • waarbij de totaalscore min. 6 punten bedraagt (bij de optelsom van pijler 1, 2 en 3 telt pijler 3 dubbel)

De toelage bedraagt 40,00 EUR per maand per zorgbehoevende persoon en wordt maandelijks door het OCMW uitbetaald aan de ouder.

Meer info:

Sociaal Huis, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50

 

Naar top Naar top