Mantelzorgpremie voor ouderen/andersvaliden

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Mantelzorgpremie voor ouderen/andersvaliden

De gemeente Arendonk verleent een toelage aan een bejaarde of een persoon met een handicap die thuis verzorgd wordt door een mantelzorger. Op deze manier wordt de mantel- en thuiszorg ondersteund. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze toelage zijn de volgende

  • De bejaarde persoon moet:
  • minimum 65 jaar zijn;
  • minimum 1 jaar in Arendonk wonen (niet opgenomen zijn in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling).
  • een attest kunnen voorleggen afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid met minstens 12 punten op de schaal van de zelfredzaamheid.
  • De andersvalide persoon moet:
  • minimum 21 jaar zijn; 
  • minimum 1 jaar in Arendonk wonen (niet opgenomen zijn in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling).
  • een attest kunnen voorleggen afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid met minstens 12 punten op de schaal van de zelfredzaamheid.

De toelage bedraagt 40,00 EUR per maand per zorgbehoevende persoon en wordt maandelijks door het OCMW uitbetaald aan de bejaarde/andersvalide.

Hoe aanvragen?

Via het Sociaal Huis tijdens de kantooruren.

Meer info:

Sociaal Huis, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50

 

Naar top Naar top