Onderwijscheques

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Onderwijscheques

De onderwijscheques worden uitgegeven door het Sociaal Huis van Arendonk.

Wat?

Een onderwijscheque is een cheque waarvoor je € 2 euro betaalt, en die bij de betaling van de schoolrekening € 10 waard is. Je voordeel per cheque is dus € 8.

Voor wie?

• Inwoners van Arendonk met schoolgaande kinderen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (de voorkeurregeling bij het ziekenfonds) en,
indien ze eigenaar zijn van een woning mag het K.I. niet hoger zijn dan € 750
of
• Inwoners van Arendonk met schoolgaande kinderen waarvan het (gezamenlijk belastbaar) gezinsinkomen lager is dan € 17.855,56 verhoogd met € 3.305,54 per bijkomend gezinslid (voor aanvragen in 2017) en indien ze eigenaar zijn mag het KI niet hoger zijn dan € 750.

Waar?

De cheques kan je bekomen in het Sociaal Huis. Zij onderzoeken of je recht hebt op de cheques en je kan ze bij hen bekomen.
Het aantal cheques is beperkt als volgt:

  • kind in het kleuter- of lager onderwijs: 4 cheques
  • leerling in de 1ste graad van het secundair onderwijs: 6 cheques
  • leerling in de 2de, 3de of 4de graad van het secundair onderwijs en HBO5-opleidingen: 8 cheques
  • student in het hoger onderwijs (bachelor of master): vast bedrag van € 200

Meer info:

Sociaal Huis Arendonk, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50

 

Downloads

Naar top Naar top