Parkeerkaart

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Parkeerkaart

Wie heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming?

 • Je hebt een blijvende invaliditeit van
  • 50% of meer aan de benen
  • 80% of meer andere invaliditeit
 • Je bent oorlogsinvalide (burgerlijk of militair met een invaliditeit van 50% of meer)
 • Je bent volledig verlamd aan de armen of beide armen werden geamputeerd
 • Je gezondheidstoestand vermindert je zelfredzaamheid of heeft een negatieve invloed op je mobiliteit.
  • als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit)
  • als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie “verplaatsing” of “mobiliteit en verplaatsing”

Welk bewijs?

 • Een attest van de FOD Sociale Zekerheid (dienst personen met een handicap of dienst oorlogsslachtoffers)
 • Een attest voor Beroepsziekten
 • Een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen

Een vonnis

Indien je nog geen attest hebt omdat je invaliditeit nog niet officieel werd vastgesteld, kan je via het Sociaal Huis een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Je dokter vult dan papieren in en je wordt opgeroepen op medische controle bij een arts van de medische diesnt van de FOD Sociale Zekerheid. Deze medische dienst beslist of ze je het nodige attest kunnen afleveren om een parkeerkaart aan te vragen.

Welk voordeel?

Je hebt het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. In vele steden en gemeenten mag je dankzij de kaart gratis parkeren. (steeds politiereglement nagaan i.v.m. betalingen parkeermeter)

Waar aanvragen?

Je kan je aanvraag indienen bij het Sociaal Huis

Meer info:

 • Sociaal Huis Arendonk, Vrijheid 100, 2370 Arendonk T. 014 40 10 50
 • FOD SZ, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel, T. 0800 987 99 (gratis nummer), www.handicap.fgov.be

Naar top Naar top