Sociaal telefoontarief

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Sociaal telefoontarief

Verschillende telefoonoperatoren verlenen een verminderd tarief aan personen boven de 65 jaar en aan personen met een handicap van meer dan 66 %. Hiervoor moet aan de vereiste voorwaarden voldaan worden.

De voorwaarden voor andersvaliden:

  • min. 18 jaar
  • alleen wonen of samenwonen met max. 2 personen of samenwonen met bloed- en aanverwanten van 1° of 2° graad.
  • attest min. 66% invalide ofwel attest vermindering van verdienvermogen tot 1/3 of minder ofwel een beperkte zelfredzaamheid (attest FOD Sociale Zekerheid met min. 9 punten)

Het jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens voor verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorg. Dit bedrag wordt geïndexeerd; op datum van 01/09/2017 was het € 18.730,66/jaar vermeerderd met € 3.467,55/jaar per persoon te laste. Recente bedragen kan je terugvinden op http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx#1._Jaarlijks_grensbedrag_van_de_actuele_inkomens_-%c2%a0bedragen%c2%a0in%c2%a0EUR

De voorwaarden voor bejaarden:

  • min. 65 jaar
  • alleen wonen of samenwonen met één of meerdere personen van minstens 60 jaar (in uitzonderlijke gevallen mogen kinderen of kleinkinderen inwonen)

Het jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens voor verhoogde tussenkomst in de gezondheidszorg. Dit bedrag wordt geïndexeerd; op datum van 01/09/2017 was het € 18.730,66/jaar vermeerderd met € 3.467,55/jaar per persoon te laste. Recente bedragen kan je terugvinden op http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx#1._Jaarlijks_grensbedrag_van_de_actuele_inkomens_-%c2%a0bedragen%c2%a0in%c2%a0EUR

De toegekende verminderingen zijn de volgende:

  • korting op de installatiekosten bij aanvraag van een nieuwe lijn; 
  • een korting op het abonnementsgeld;
  • een korting op de gesprekskosten.

Meer info:

Sociaal Huis, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50

Naar top Naar top