Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden wordt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) uitgekeerd aan personen ouder dan 65 jaar waarbij een verminderde zelfredzaamheid werd vastgesteld.

Voorwaarden:

  • Je werkelijke verblijfplaats moet in België zijn.
  • Je inkomen en dat van je partner mag een bepaalde inkomstengrens niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met onder andere het pensioen, het kadastraal inkomen, de roerende kapitalen en een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van eigendommen.

Een aanvraag kan je (elektronisch) indienen bij het Sociaal Huis. Je ontvangt meteen een ontvangstbewijs en de nodige formulieren die ingevuld dienen te worden door o.a. je arts.

Nadien volgt een dubbel onderzoek. Eerst moet de aanvrager op medisch controle-onderzoek bij een geneesheer, door de FOD SZ aangesteld. Na dit onderzoek wordt er een puntenscore toegekend. Afhankelijk van het aantal bekomen punten, word je gerangschikt in categorie 1, 2, 3, 4 of 5. Dan volgt een administratief onderzoek naar de inkomsten. Je ontvangt eerst een medisch algemeen attest en pas daarna de beslissing. De tegemoetkoming wordt met terugwerkende kracht toegekend vanaf de maand volgend op aanvraagdatum. Na het ontvangen van de beslissing worden er achterstallen uitgekeerd voor de voorbije periode. Via het medisch attest kan je, afhankelijk van het aantal punten, andere sociale en financiële voordelen bekomen.

Meer info:

  • Sociaal Huis, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50
  • FOD SZ, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel, T. 0800 987 99 (gratis nummer), www.handicap.fgov.be

Naar top Naar top