Vermindering openbaar vervoer De Lijn

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Vermindering openbaar vervoer De Lijn

De Lijn geeft heel wat kortingen (en soms gratis) op abonnementen. De uitgebreide informatie hieromtrent vind je op hun website https://www.delijn.be/ , doorklikken op vervoersbewijzen – kortingen en voordeeltarieven.

Hieronder vind je een greep uit de belangrijkste voordeeltarieven:

Je krijgt gratis een buzzy pas of omnipas als je:

 • ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • een tegemoetkoming krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • door de VDAB gerechtigd bent op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Vervoersgarantie/Verhoogde tegemoetkoming:

Vervoersgarantie = € 43 per jaar

 • personen met een leefloon of gelijkgestelden, personen met een inkomensgarantie voor ouderen, LOI bewoners, asielzoekers
 • jongeren begeleid door een voorziening van de Bijzondere Jeugdbijstand

Verhoogde tegemoetkoming = € 53 per jaar

 • personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering

Omnipas 65+ (op Mobib)

 • Een Omnipas 65+ kost voor 1 jaar € 53.
 • De Mobib kaart is 5 jaar geldig en kost éénmalig € 5.

Kaart voor begeleider is een abonnement dat een persoon met een handicap gratis kan aanvragen voor de persoon die hem of haar begeleidt op de bus of tram. De kaart voor begeleider wordt uitgereikt door de NMBS.

De persoon met een handicap moet een volgend attest kunnen voorleggen:

 • Vermindering van de zelfredzaamheid met tenminste 12 punten
 • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%
 • Een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van minstens 50%
 • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen
 • Een integratietegemoetkoming cat III of hoger

Personen met een visuele handicap mogen op vertoon van de 'Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer' gratis reizen op het hele net van De Lijn (eveneens hun geleidehond). Deze kaart is aan te vragen aan de FOD SZ. Voorwaarde is dat je blind bent of slechtziende met een blijvende invaliditeit van minstens 90%.

Kinderen

 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis (moeten begeleid worden door minstens iemand van 12 jaar)
 • Een buzzypas voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar kost € 53/jaar

Meer info:
• Sociaal Huis Arendonk, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T 014 40 10 50
• Website van de lijn: https://www.delijn.be/

Naar top Naar top