Vlaamse zorgverzekeringstussenkomst

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Vlaamse zorgverzekeringstussenkomst

Mantelzorgpremie via je zorgkas

Deze uitkering ontvangen mensen die niet langer zelf kunnen instaan voor hun verzorging, hun huishoudelijke en dagelijkse behoeften. Zij moeten hiervoor een beroep doen op familieleden, buren, kennissen of professionele hulpverleners zoals een verzorgende, een poetsvrouw, een verple(e)g(st)er.

De zorgverzekeringstussenkomst is er voor iedereen die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Je moet 5 jaar in België wonen
  • Je moet jaarlijks 26,00 of 51,00 EUR aan je zorgkas (= de mutualiteit of een verzekeringsmaatschappij erkend door de Vlaamse Overheid) betaald hebben of aan het OCMW
  • Je moet beschikken over een attest van erkende zorgbehoevendheid:
    • ofwel een attest met minstens 15 punten afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50, bus 150, 1000 Brussel
    • ofwel 35 punten scoren op de BEL-profielschaal van de Dienst voor Gezinszorg
    • ofwel B scoren op de Katz-schaal in de thuisverpleging

Indien je nog geen attest van erkende zorgbehoevendheid hebt, kan je via je zorgkas een aanvraag voor een BEL-score indienen. Er komt dan een persoon van de zorgkas aan huis om een BEL-score af te nemen.

De zorgverzekeringstussenkomst bedraagt 130 EUR per maand en wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende.

Hoe aanvragen?

Via je ziekenfonds.

Meer info:

Naar top Naar top