Woondienst

Sociaal huis Woondienst

Een degelijke huisvesting is voor iedereen essentieel. Spijtig genoeg is dit vandaag geen evidentie meer. Het wordt alsmaar moeilijker om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. Veel mensen ondervinden daardoor allerlei huisvestingsproblemen.
Het OCMW wil hieraan iets doen en heeft een woondienst opgestart die de inwoners van Arendonk helpt bij het zoeken naar een geschikte woning, door:

  1. doorverwijzing privé-markt: huisvesting is een belangrijke taak binnen een OCMW. Daarom zorgen we ervoor dat we steeds over een recente huisvestingslijst beschikken.
  2. ondersteuning bij inschrijving als kandidaat-huurder voor een sociale woning: invullen van formulieren en het verzamelen van de nodige documenten. Als OCMW hebben we een samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor in Turnhout (http://www.svknoorderkempen.be/), De Ark in Turnhout (www.arkwonen.be niet over een verblijfplaats beschikt, kan je (mits voldaan aan een aantal voorwaarden) opgevangen worden in één van de drie door) en bouwmaatschappij De Noorderkempen (www.denoorderkempen.be).
  3. aanbod doorgangswoningen: wanneer je als Arendonkenaar niet over een verblijfplaats beschikt, kan je (mits voldaan aan een aantal voorwaarden) opgevangen worden in één van de drie doorgangswoningen waarover het OCMW beschikt. De aanvraag kan mondeling of schriftelijk via de sociale dienst van het OCMW. De vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van de woning die je betrekt. Momenteel kunnen we gebruik maken van 2 gezinswoningen en 1 kamerwoning die opvang kan bieden aan 3 alleenstaanden. (klik op onderstaande download om de folder van onze doorgangswoningen te lezen.)

Daarnaast kan je ook bij de Woondienst terecht wanneer je vragen hebt of informatie wenst bij renovatie van je woning

Tenslotte kan de woondienst je ook informeren over:

Downloads

Naar top Naar top