Informatie en doorverwijzing verhuren via SVK

Sociaal huis Woondienst Informatie en doorverwijzing verhuren via SVK

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) te Turnhout (www.vmsw.be/nl/particulieren/huren-via-een-svk) werkt actief mee aan het Recht op Wonen ten behoeve van de meest kwetsbare en kansarme bewoners. Het SVK huurt betaalbare woningen van privé-eigenaars en zorgt voor de onderverhuring aan de kandidaat-huurders. Het SVK betaalt stipt de huurprijs aan de eigenaar (ook al is de woning niet verhuurd) en bewaakt het onderhoud van de woning. Deze diensten worden gratis aan eigenaars aangeboden. In ruil vraagt het SVK een billijke huurprijs. Het SVK is nog steeds op zoek naar extra woningen.
Voor uitgebreide informatie kan je terecht bij onze woondienst of op www.welzijnszorgkempen.be/participatie-in-vzws/sociaal-verhuurkantoor.html?showall=1

Naar top Naar top