Algemene info

Woonzorgcentrum Algemene info

WZC Sint Isabella: "of course we can"

Verwijzend naar onze visie willen we in WZC Sint Isabella afstappen van het klassieke zorgmodel en ons toeleggen op zorg zoals de bewoner het wenst. Deze zorg kan bij ons ook net betekenen die zorg loslaten.
Onze bewoners moeten zelf de regie kunnen voeren van hun levenseinde: in de mate van het mogelijke gaan zij zelf uittekenen hoe de laatste jaren van hun leven zullen verlopen. Als WZC is het onze taak om hierin zo goed mogelijk tegemoet te komen o.a. door een sterke palliatieve werking en het inzetten op gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning vanaf het eerste intake gesprek. Bewoners moeten het gevoel hebben dat zij beslissen wat er nog al dan niet dient te gebeuren, niet hun kinderen, de huisarts en zeker niet het personeel. Door consequent vanaf dag 1 hierover in gesprek te gaan en goede afspraken te maken kan het verblijf in ons WZC nog een feest worden want : OUDER WORDEN IS EEN FEEST !

Marc Proost
Directeur WZC

Naar top Naar top